DUOTONE Bar kitesurfingowy Click Bar Quad Control 2021

3 100,00 zł
Brutto

Duotone Click Bar w 2021 roku zrewolucjonizował sposób, w jaki kontrolujemy latawce, przenosząc rzeczy na zupełnie nowy poziom! Kolejnym krokiem w tej ewolucji jest użycie linii FLITE99 firmy Robline! Click Bar jest dostępny Click Bar M, oferujący 22 m długości linki plus 2 m przedłużenia (szerokość 49 cm)! Dostępne są również cztery różne opcje chicken diga, aby zapewnić maksymalną wydajność i personalizację.

Wymiar baru
Koszt dostawy od: 30zł
Ilość

Uni­kalny Trim Unit w barze Click pozwala Ci pre­cy­zyj­nie dodać lub ująć mocy lataw­cowi za pocią­gnię­ciem jed­nej dźwi­gni. Przełomem tego baru  jest zasto­so­wa­nie linii FLITE99 firmy Robline! Linki są auto­ma­tycz­nie odkrę­cane po lądo­wa­niu lub kite­lo­opie. Dostar­czany w kon­fi­gu­ra­cji 4-lin­ko­wej z moż­li­wo­ścią mody­fi­ka­cji w bar 5-lin­kowy.By zwięk­szyć moc latawca, obróć pokrę­tło zgod­nie z ruchem wska­zó­wek zegara. Każde pół obrotu skraca linki o jeden sto­pień. By zmniej­szyć moc, wci­śnij przy­cisk na środku pokrę­tła, a Twoje linki skrócą się o jeden sto­pień z każ­dym klik­nię­ciem. W każ­dej chwili możesz spraw­dzić poziom mocy na „wyświe­tla­czu” i na poma­rań­czo­wym znacz­niku ponad pra­wym pły­wa­kiem.

Kluczowe cechy:

Liny FLITE99 firmy Robline - Najnowsza linowa innowacja, najlepsze połączenie wydajności, trwałości i bezpieczeństwa.

Regulowana długość linki i pozycja V - Można zmienić pozycję V na przednich linach w zależności od preferencji i stylu jazdy.

Kompatybilny z większością latawców na rynku - Powinien być stosowany we wszystkich latawcach Duotone i jest kompatybilny z większością latawców na rynk.

Auto­ma­tyczny sys­tem odkrę­ca­nia linek – Linki są auto­ma­tycz­nie odkrę­cane po sko­kach z rota­cją i kite­lo­opach, by zwięk­szyć Twoje bez­pie­czeń­stwo i wygodę.

Iron Heart IV- Click Bar jest wyposażony w Iron Heart IV, zapewniający szybkie i niezawodne odblokowanie. Wszystkie linki, w tym linka bezpieczeństwa, są automatycznie odkręcane podczas obrotów i kiteloopów.

Konfiguracja 4 lub 5-linowa Możesz wybrać najlepszą konfigurację, w zależności od osobistych preferencji i stylu jazdy. Piąta linka ułatwia relaunch, szczególnie dla dużych latawców i przy słabym wietrze.

9008415989423
5 Przedmioty

Opis

Rok
2021